Werkwijze: na verwijzing door (huis/jeugd)arts of specialist wordt een afspraak ingepland. Tijdens uw eerste bezoek bespreken we de hulpvraag, verwachtingen, eventuele klachten en het eet- en beweegpatroon van het kind. Het eetpatroon wordt in kaart gebracht. Op grond hiervan wordt een dieet- of voedingsadvies opgesteld. De (voedings)gewoonten van het kind en/of het gezin zijn de basis van het advies.
In vervolgconsulten geven we educatie gericht op de uitvoering van het advies. Ook geven wij leefstijladviezen (b.v. beweging). Aan het begin en aan het einde van de begeleiding rapporteren wij aan de verwijzer (wettelijk verplicht). Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u dit aangeven.

Privacy? Alles wat u met ons bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen na uw toestemming nemen wij contact op met andere zorgverleners als dit in het belang van uw kind is.

Klacht? Bent u niet tevreden en komen wij er samen niet uit dan kun u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (PB 1161, 3800 BD Amersfoort).