Werkwijze: na verwijzing door (huis/jeugd)arts of specialist wordt een afspraak ingepland. Tijdens uw eerste bezoek bespreken we de hulpvraag, verwachtingen, eventuele klachten en het eet- en beweegpatroon van het kind. Het eetpatroon wordt in kaart gebracht. Op grond hiervan wordt een dieet- of voedingsadvies opgesteld. De (voedings)gewoonten van het kind en/of het gezin zijn de basis van het advies.
In vervolgconsulten geven we educatie gericht op de uitvoering van het advies. Aan het begin en aan het einde van de begeleiding rapporteren wij aan de verwijzer (wettelijk verplicht). Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u dit aangeven.

Privacy? Alles wat u met ons bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De KinderdiŽtistenpraktijk houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Klik hier voor onze Privacyverklaring (PDF)

Klacht? Bent u niet tevreden en komen wij er samen niet uit dan kun u een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Via www.klachtenloketparamedici.nl kunt u nadere informatie vinden.